นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 16 ก.ย. 2562
เปิดการเรียนการสอน