นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 22 ก.ค. 2562
เปิดการเรียนการสอน