ดร.อนันต์ พันนึก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

บุคลากร

วันที่ 26 พ.ค. 2562ดร.อนันต์  พันนึก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

 

UploadImage        UploadImage   
   UploadImage     
นางสาวชัญญา  อินทริกานนท์   
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ