นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ปีการศึกษา 2558 และ 2559

วันที่ 16 ก.ย. 2562

1.ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2558

 ระดับชั้น ป.6     
         ดาวโหลด ข้อสอบ   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2558  
         ดาวโหลด เฉลย       
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เฉลยข้อสอบโอเน็ต ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2558
 ระดับชั้น ม.3   
     ดาวโหลด ข้อสอบ  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อสอบโอเน็ต ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558
     ดาวโหลด เฉลย    ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เฉลยข้อสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

2.ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2559

 ระดับชั้น ป.6   
     ดาวโหลด ข้อสอบ  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559
     
ระดับชั้น ม.3   
     ดาวโหลด ข้อสอบ  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาไทย  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาสังคมศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาอังกฤษ    ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาวิทยาศาสตร์