นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ปีการศึกษา 2553

วันที่ 16 ก.ย. 2562
1.ข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลด
 
วิชา 61 A ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชา 61 A
วิชา 62 A ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชา 62 A

2.ข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3  ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลด

วิชา 91 C ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชา 91 C
วิชา 92 C ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชา 92 C