นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

Test-Blueprint 2560

วันที่ 16 ก.ย. 2562

1.Test-Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2560

 รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบ ชั้น ป.6 
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > Test-Blueprint O-NET ชั้น ป.6

 รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบ ชั้น ม.3 
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > Test-Blueprint O-NET ชั้น ม.3


2.Test-Blueprint-National-Test-NT  ปีการศึกษา 2560

 รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบชั้น ป.3
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > Test-Blueprint-National-Test-NT


3.Test-Blueprint-reading- ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

  รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบ ชั้น ป.1 
             ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > Test-Blueprint-reading-P.1