นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

เอกสารอื่น ๆ

วันที่ 16 ก.ย. 2562

1.ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

 ชั้น ป.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้น ป.6
      
    ชั้น ม.3 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้น ม.3


2.ตัวอย่างข้อสอบ O-NET

 ชั้น ป.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6
   

    ชั้น ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3


3. ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ(Test Specification)

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6