นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันที่ 16 ก.ย. 2562
คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คณิตศาสตร์ ส่วนที่ ๑-๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คณิตศาสตร์ส่วนที่ ๔ แนวทางการคิดหาคำตอบ

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทยป.๖ ชุดที่ ๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทย ป.๖ ชุดที่ ๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิเคราะห์ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ สพป.รอ.๒

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทยม. ๓ ชุดที่ ๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทย ม.๓ ชุดที่ ๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิเคราะห์ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ สพป.รอ.๒

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.๖ ชุด ๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.๖ ชุด ๒ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือ o-net ภาษาอังกฤษป.๖ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ ชั้นป.๖ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำศัพท์พื้นฐาน o-net

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดที่ ๑
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดที่ ๒
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดที่ ๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดที่ ๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชุดที่5 สรุปหลักที่จำเป็น

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.๖

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.๓
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓