นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

การประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT

วันที่ 11 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 335
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง