นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง และการทดสอบ RT ปีการศึกษา 2560

วันที่ 02 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 471
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง