นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SET

วันที่ 25 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 306
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง