นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET และ NT

วันที่ 10 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 298
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง