นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ตัวอย่างข้อสอบ Pre-NT

วันที่ 28 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 16878
ตัวอย่างข้อสอบ Pre NT
 1. Pre NT ด้านเหตุผล (เฉลย)
 2. Pre NTด้านเหตุผล
 3. Pre- NT คิดคำนวณ ป.3(เฉลย)
 4. Pre- NT คิดคำนวณ ป.3
 5. กระดาษคำตอบ Pre NT ป.3 ปี 59
 6. ข้อสอบ  NT  ด้านเหตุผล    2558  (เฉลย)
 7. ข้อสอบ  NT  ด้านเหตุผล    2558 
 8. ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ(เฉลย)
 9. ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ
 10. ข้อสอบ NT ด้านภาษา (เฉลย)
 11. ข้อสอบ NT ด้านภาษา
 12. เฉลยข้อสอบด้านภาษา
 13. แบบทดสอบด้านภาษา (6 ม.ค. 60)                                                                                                                                                              คลิกโหลดได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด http://www.watponroiet2.com/document.php?gid=20180228220910RFrN6jt
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างข้อสอบ Pre NT Pre NT ด้านเหตุผล (เฉลย) Pre NTด้านเหตุผล Pre- NT คิดคำนวณ ป.3(เฉลย) Pre- NT คิดคำนวณ ป.3 กระดาษคำตอบ Pre NT ป.3 ปี 59 ข้อสอบ NT ด้านเหตุผล 2558 (เฉลย) ข้อสอบ NT ด้านเหตุผล 2558 ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ(เฉลย) ข้อสอบ NT ด้านคำนวณ ข้อสอบ NT ด้านภาษา (เฉลย) ข้อสอบ NT ด้านภาษา เฉลยข้อสอบด้านภาษา แบบทดสอบด้านภาษา (6 ม.ค. 60) คลิกโหลดได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด http://www.watponroiet2.com/document.php?gid=20180228220910RFrN6jt